7. จัดอบรมถ่ายภาพ และวิทยากรอบรมการถ่ายภาพ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
      ทางเรามีประสบการณ์จัดการอบรมการถ่ายภาพที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมหรือสัมมนา เพื่อให้ทางเราจัดเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
 
      * โดยทางเราแจกเอกสารประกอบการเรียนให้นักเรียนทุกคน(แบบปริ๊นสี) และทำการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับฝึก การถ่ายภาพให้แต่ละท่านได้ใช้ฝึกถ่ายภาพตามหัวข้อต่างๆในห้องเรียน โดยมีประสบการณ์การสอนมายาวนาน การันตีสถาบันที่เปิดสอนอย่างต่อเนื่องก้าวเข้าสู่ปีที 8 (2554-2562)
 
สนในสอบถามรายละเอียด
โทร 084-9447507
LINE ID: PhotoSchool
หรือคลิกที่นี่
หรือให้ทำการเพิ่มเพื่อนใน Line ด้วยเบอร์โทร 0849447507
ผลงานการจัดการอบรม (บางส่วน)
-อบรมคอร์สถ่ายภาพและตกแต่งภาพ ให้แก่ สถาบันสอนภาษา Wall Street institution
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ TK park: สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (Thailand Knowledge Park)
-อบรมคอร์สถ่ายภาพและตกแต่งภาพ ให้แก่ ชมรมถ่ายภาพ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด (ตลอด 4 ปี มากกว่า 8 ครั้ง)
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ เจ้าหน้าที่สื่อสารมวลชนทั่วประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-อบรมคอร์สถ่ายภาพและตกแต่งภาพ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ กรมกิจการพลเรือนทหารบก
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
-อบรมคอร์สถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานทหาร ค่ายฝึกไทรโยค กาญจนบุรี
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ ชมรมถ่ายภาพ สถาบันพาณิชย์นาวี
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ บริษัท Central Pattana Public Company Limited (ห้างเซ็นทรัล)
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ ชมรมถ่ายภาพ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
-อบรมคอร์สถ่ายภาพและตกแต่งภาพ ให้แก่ ชมรมถ่ายภาพ บริษัท (COTTO) สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ ชมรมถ่ายภาพ บริษัท (SCG) Siam Cement Group ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ ชมรมถ่ายภาพ บริษัท EPSON TOYOCOM Company Limited.
-อบรมคอร์สถ่ายภาพสินค้า ให้แก่เจ้าของร้านค้าในเว็บไซต์ WeloveShopping.com
ในครือ True Corporation (ทุกเดือน ตลอด 2 ปี)
-อบรมคอร์สถ่ายภาพสินค้า ให้แก่เจ้าของร้านค้าในเว็บไซต์ Sanook Shopping.com
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ ชมรมถ่ายภาพ บริษัท (Thai Tank Terminal) ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ บริษัท RCK รุ่งเจริญ จำกัด (ผู้ผลิตรถพ่วงรายใหญ่)
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ บริษัท EY Corporate Services Limited
-อบรมคอร์สถ่ายภาพเครื่องประดับ ให้แก่ บริษัท (PANDORA) แพนดอร่า จำกัด
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ ชมรมถ่ายภาพ บริษัท (SIAM KUBOTA Corporation) สยามคูโบต้า
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ บริษัท MITSUBISHI ELEVATOR (THAILAND) CO.,LTD.
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ บริษัท เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์ จำกัด
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ บริษัท อาร์ทีเอช อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ บริษัท Family Health International
-อบรมคอร์สถ่ายภาพเครื่องประดับ ให้แก่บริษัท Salamander JewelryCompany Limited
-อบรมคอร์สถ่ายภาพ ให้แก่ โรงเรียนเทศบาล นครรังสิต
-อบรมคอร์สถ่ายภาพเครื่องประดับ ให้แก่บริษัท Regal Jewelry Company Limited
-อบรมคอร์สถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ให้แก่บริษัท NPE Industry Thailand
-อบรมคอร์สถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ ให้แก่บริษัท อาร์ทีเอช อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
-อบรมคอร์สถ่ายภาพอาหาร ให้แก่ สถาบันอาหาร NFI National Food Institute